هاست لینوکس ایران

پلن شماره یک

فضا ۵۰۰ مگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۵ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۱ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
سابدومین ۵ عدد
پارک دامین 2 عدد Domain Alias
دامین رایگان -

پلن شماره دو

فضا ۱ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۱۰ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۱ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
سابدومین ۱۰ عدد
پارک دامین ۵ عدد Domain Alias
دامین رایگان .ir

پلن شماره سه

فضا ۲ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۱۵ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۱ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
سابدومین نامحدود
پارک دامین نامحدود Domain Alias
دامین رایگان .ir

پلن شماره چهار

فضا ۳ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۲۰ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۲ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۲ عدد
سابدومین نامحدود
پارک دامین نامحدود Domain Alias
دامین رایگان .ir

پلن شماره پنج

فضا ۵ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۲۵ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۲ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۲ عدد
سابدومین نامحدود
پارک دامین نامحدود Domain Alias
دامین رایگان .ir

پلن شماره شش

فضا ۱۰ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۳۰ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۳ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۳ عدد
سابدومین نامحدود
پارک دامین نامحدود Domain Alias
دامین رایگان .ir